Arabista Translations

Over Arabista

Karlijn Peters

Oprichtster Arabista vertaalbureau
“Google Translate has got nothing on us!”
Karlijn Peters
Arabista Vertaalbureau

Neen, Arabista verkoopt geen Arabica koffie en we zijn ook geen barista’s. We begrijpen de verwarring! Maar wat is Arabista dan wel?

Arabista is een vertaalbureau gespecialiseerd in vertalingen van en naar het Arabisch opgericht door…mij, Karlijn Peters 🎉.  Ik ben, onder andere, een gediplomeerde arabist, islamoloog en beëdigd vertaler Arabisch.

"Samen met mijn collega-vertalers bezorgen wij jou de optimale vertaalervaring. Wij leveren enkel werk van hoge kwaliteit af, intern gereviseerd en bekritiseerd. Dit laatste is trouwens inbegrepen in onze prijs (jeej!). Geen letterlijke vertalingen, geen googlevertalingen, enkel hoogwaardig vertaalwerk afgeleverd door professionele taalkundigen."
Arabista
Vertaalbureau

Arabist en islamoloog

Maar wat betekenen de termen arabist en islamoloog nu precies, denk je nu misschien?

Laten we de meest geraadpleegde encyclopedie, Wikipedia, consulteren:

Arabistiek is de studie van de Arabische wereld, haar cultuur en haar taal.
Een afgestudeerde wordt meestal aangeduid als arabist.

Islamologie is de bestudering van de religie, de wetten, de cultuur, de historie en de filosofie van de islam.
Een islamoloog is derhalve een persoon die voornoemde zaken bestudeert.

Meer persoonlijk en volgens mijn bescheiden woordenboek, is een arabist en islamoloog
iemand die uitermate gepassioneerd is door de
Arabische maatschappij, cultuur, religie, taal, geschiedenis, sociologie, literatuur, en zo veel meer.
Iemand die altijd op zoek is om culturen met elkaar te verbinden, om bruggen te slaan
tussen twee werelden die op zo veel vlakken verschillend zijn van elkaar,
maar die daarom des te interessanter zijn voor de tegenpartij.

Echter, culturen kunnen pas met elkaar verbonden worden als je elkaar begrijpt,
als er heldere communicatie is.
Daarom heb ik gekozen om na mijn opleiding Arabistiek en islamkunde
een bijkomende Masteropleiding te volgen,
namelijk Vertalen Arabisch-Nederlands.

Vertaler Arabisch-Nederlands

Vertalen en vertaalwetenschap is immers nog een vak apart.
Het is niet omdat je een taal kent, dat je ook kan vertalen.
Hier komen immers heel wat bijkomende competenties en
kennis bij kijken. Google Translate is geen concurrent voor
 gediplomeerde vertalers 😉

Beëdigd juridisch vertaler

Dit is zeker het geval bij Juridisch Vertalen.
Je hebt immers niet alleen de talenkennis nodig,
maar ook kennis van de twee verschillende rechtssystemen.
Hier is geen sprake van een letterlijke vertaling, dit zou immers
op hele vreemde zinnen uitdraaien waarvan niemand iets zou begrijpen.
Daarnaast heeft elk Arabisch land een eigen juridisch systeem of
hanteert andere juridische termen waar de vertaler rekening mee dient te houden.
Je ziet, Juridisch Vertalen is nog eens een vak apart en
daarom heb ik, met succes, de opleiding tot Gerechtsvertaler gevolgd en
ben ik nu een gediplomeerd beëdigd vertaler.

Gediplomeerde collega-vertalers

Gezien het een vuistregel is dat je enkel naar je moedertaal vertaalt,
werk ik samen met mijn lieftallige gediplomeerde collega-vertalers die
elk in hun specialisatiedomein naar hun moedertaal vertalen.

Taalkundig bekwame handen

Je kan bij Arabista dus zeker zijn dat je vertaling in taalkundig bekwame en passionele handen is.
We leveren geen enkele vertaling af die niet aan uw wensen voldoet maar vooral niet eentje die niet aan onze wensen voldoet.
We hanteren immers een hoge kwaliteitsstandaard en we zijn ervan overtuigd dat een vertaler aan ethische en deontologische eisen dient te voldoen.
We zullen altijd voor u klaarstaan, voor, tijdens en na het vertaalproces.